รับทำเว็บ e-commerce ทำไมต้องทำเว็บไซต์??? เนื่องจากปัจจุบันอินเตอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กรขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือแม้แต่หลาย ๆ ธุรกิจ ก็ย่อมต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง เพื่อเป็นการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา ใช้ในการดำเนินการธุรกิจนั้น ๆ และทำให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ประเภทของเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท

1. เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal website) สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว เช่น การศึกษา ความสนใจ เป็นต้น
2. เว็บไซต์เพื่อธุรกิจการค้า (Promotional website) สร้างเพื่อการค้าขายสินค้า การโฆษณา การส่งเสริมการขาย ปัจจุบันตลาดประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก
3. เว็บไซต์ที่เสนอข่าวประจำวัน (Current website) สร้างเพื่อเสนอข้อมูลประเภทข่าว
4. เว็บไซต์ส่งเสริมการบริการเป็นสื่อกลางของข้อมูล (Share Information website) มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามกลุ่มที่สนใจ
5. เว็บไซต์เกี่ยวกับโฆษณาหรือชักชวน (Persuasive website) เพื่อชักชวนให้คล้อยตามในเรื่องที่ผู้สร้างต้องการ
6. เว็บไซต์เพื่อการสอน (Instructional website) สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสอนเฉพาะรายวิชา
7. เว็บไซต์ที่จำกัดเฉพาะสมาชิก (Registrational website) เป็นเว็บไซต์ที่ต้องการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น จะเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยมีตัวอย่างสินค้าหรือบริการให้ศึกษาบางส่วนจนพอใจด้วย

ประโยชน์ของการทำเว็บไซต์
-ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในด้านธุรกิจ
-ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดี และทันสมัย กับองค์กรต่างๆ
-ช่วยเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลองค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
-ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
-ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เพื่อน ๆ คงจะทราบเหตุผลกันแล้วว่าทำไมต้องทำเว็บไซต์ นอกจากนี้เว็บไซต์ก็มีหลายประเภทให้เลือกใช้บริการ และเพื่อนๆ ก็คงทราบถึงปะโยชน์ของการทำเว็บไซต์กันด้วย อย่างไรก็ตามถ้าเลือกทำเว็บไซต์ หรือเลือกใช้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อนๆ ก็จะได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์มากเลยทีเดียว