“วราวุธ” ชูธงเขียว ชงตั้ง “สสร.” เปิดทางแก้รัฐธรรมนูญ ชี้ค้าน-หนุนรธน.เป็นสิทธิไม่ขัดกฎหมาย มั่นใจจะสำเร็จหากทุกพรรคร่วมกันทำ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เพื่อเปิดทางร่างฉบับใหม่ ว่า มีข้อปฏิบัติที่ยากสำหรับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยเฉพาะระบบภายในของพรรคการเมือง ระบบเลือกตั้ง หรือแม้แต่กลไกต่างในการบริหารราชการแผ่นดิน

ดังนั้นจึงเห็นด้วยกับการแก้ไข อะไรที่ดีก็คงไว้ ส่วนใดที่มีข้อจำกัดก็ควรแก้ไขให้เป็นไปตามครรลอง การชูเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ไม่ใช้เรื่องขัดกฏหมาย ส่วนใครจะคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้สมบูรณ์แล้ว ก็เป็นสิทธิที่สามารถคิดเห็นได้ แต่ในความเห็นของตนมองว่า ข้อจำกัดที่ต้องแก้ไขยังมีอยู่

“วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ หยิบวิธีที่สังคมไทยเคยมีประสบการณ์ โดยการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)ขึ้นมาตาม และต้องทำด้วยวิธีที่เป็นที่ยอมรับ ให้คนไทยทุกภาคเข้ามามีส่วนร่วม ชูธงเขียวด้วยกัน เหมือนกับพรรคชาติไทยในอดีต โดยนายบรรหาร ศิลปอาชา เคยทำและพิสูจน์มาแล้ว โดยการแก้ไขมาตรา 211 รัฐธรรมนูญพ.ศ.2534 เพื่อตั้งสสร.ขึ้นมาร่าง จนได้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ฉบับที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุด ซึ่งในตอนนั้นก็มีคนค้านมากมาย แต่ทุกพรรคการเมืองก็ผ่านขั้นตอนนั้นมาได้” นายวราวุธ กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews