วิธีทำ จุลินทรีย์ชีวภาพ สังเคราะห์แสง โดยไม่ต้องใช้หัวเชื้อ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosybthetic bacteria ; PSB) ทำได้ง่ายมากๆ ด้วยการเลี้ยงเชื้อจากน้ำเปล่า เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำบ่อ น้ำคลอง หรือน้ำประปาก็ใช้ได้ โดยไม่ต้องใช้หัวเชื้อเลย

ไข่ไก่ 1ฟอง
น้ำปลา 1ช้อนโต๊ะ
ผงชูรส 1ช้อนโต๊ะ
น้ำเปล่า 500มิลลิลิตร
ขวดน้ำ 600มิลิลลิตร

วิธีทำ

1. เจียวไข่พร้อมนำปลาและผงชูรส
2. นำขวดใสที่สะอาดมาแกะฉลากออก ให้แสงส่องผ่านได้
3. เติมน้ำลงในขวด ใช้น้ำอะไรก็ได้ น้ำปะปา น้ำฝน น้ำคลอง
4. ตักไข่ที่เจียวไว้ครึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงในขวด
5. ปิดฝาแล้วเขย่าให้เข้ากัน
6. นำไปวางตากแดดไว้ และต้องมาเขย่าทุกวัน เช้า-เย็น
7. ไข่1ฟอง สามารถทำได้หลายสิบขวด
8. จะนำไปใช้ได้เมื่อน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม โดยประมาณ1เดือน
9. เชื้อจะไม่มีวันตาย หากวางตากแดดไว้และมาเขย่าทุกวัน
10. สามารถนำขวดน้ำขนาดใหญ่มาปรับใช้ในการเลี้ยงจำนวนมากได้

อัตราการใช้ : จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ส่วน ต่อน้ำ20ส่วน ฉีดพ่น รดราด ทุก1-2สัปดาห์ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

ประโยชน์

ปรับปรุงดิน ให้คลายธาตุอาหารที่ค้างอยู่ในดินออกมา
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บไว้ (เปรียบเสมือนปุ๋ยยูเรีย)
ช่วยให้ต้นพืชแตกใบได้ดี ไม่เหี่ยวง่าย
จากงานวิจัยของญี่ปุ่น พบว่าช่วยเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้ครึ่งหนึ่ง เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
เป็นแหล่งอาหารเสริมของสัตว์ จุลินทรีย์บางสายพันธุ์มีโปรตีนสูงถึงร้อยละ60-65 รวมถึงมีวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วน
ใช้ในการบําบัดน้ําเสีย ช่วยลดค่า BOD, COD, TOC และย่อยสลายสารประกอบที่เป็นพิษต่างๆ

ดีเซฟ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษ ของ BCI ที่ถูกออกแบบให้ มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย และ ทำงานได้ดีในภาวะที่ไม่มีอากาศ เช่น บริเวณก้นบ่อ โดยจุลินทรีย์ในดีเซฟ จะย่อยสลายสารอินทรีย์ ให้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กลง เพื่อให้จุลินทรีย์และแพลงก์ตอนอื่นใช้หมุนเวียนในการดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ของดีเซฟ สามารถทำงานได้ทั้งภาวะที่ไม่มีออกซิเจน (Anaerobic Condition) ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่น้ำชั้นล่าง และในตะกอนเลนก้นบ่อเนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ

จุลินทรีย์บ่อกุ้ง
ดีเซฟ จึงช่วยในการลดปริมาณเลน และควบคุมไม่ให้มีปริมาณเลนที่พื้นก้นบ่อ รวมทั้งยังช่วยกำจัดก๊าซพิษที่สะสมในตะกอนเลน เช่น ก๊าซไข่เน่า หรือ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอจากการทำงานของจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนที่มักพบในตะกอนเลน นอกจากนี้ดีเซฟยังช่วยปรับสีของตะกอนเลน จากสีดำเป็นสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่นเหม็น รวมทั้งการใช้ดีเซฟในช่วงเตรียมบ่อยังช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อลูกกุ้ง รวมทั้งช่วยให้เกิดอาหารพวกไรแดง ซึ่งทำให้ลูกกุ้งมีอาหารธรรมชาติที่พอเพียง และแข็งแรง